About Pro-Plan EN
Pro-Plan Uzmanlık Alanları

YATAK GÖBEKLERİ MERKEZLENMESİ [BORE ALIGNMENT] İŞLEMİ NEDİR ?

Türbinler gibi kaymalı yataklara sahip makinalarda elzem olarak kullanılan yatak göbeklerinin merkezlenmesi işlemi, doğrusallık ölçümleri içerisindeki özel bir uygulamadır.

Bilindiği üzere uzaydaki her iki nokta birer doğru belirler. Yatak göbekleri merkezlenmesi uygulamasının hesaplanmasında bu doğrulardan faydalanılır. Hizalama işlemi için bir adet referans doğru tayin edilir; geri kalan tüm yatakların göbekleri bu doğru üzerinde yeralacak şekilde konumlandırılır.

Hizalama işlemi öncesindeki kaçıklık, her bir yatak için tek bir ölçüm setinde yatay ve düşey bileşenlerde ayrı ayrı belirlenir.

Alışılmış türbin uygulamalarda, referans noktalar türbinin iki adet yatak göbeğinin merkezleri olarak seçilir.

Yatak göbeklerinin merkezlenmesi ile şaft hizalama [kaplin ayarı) işlemleri son derece birbirini tamamlayan işlemler olup, aralarındaki ilişki, esas amacın sorunsuz güç aktarımı ve istenmeyen kuvvetlerin önlenmesi olduğu hatırlandığında şu şekildedir:

Yatak göbeklerinin merkezlenmesi sayesinde, yataklar üzerine oturan şaftların üzerine güç iletimi sırasında ek kuvvetler binmesinin önüne geçilir, böylece şaftların tarafsız eksenlerinin dönme eksenleriyle çakışması hali her daim korunmuş ve yataklara binen ek iç kuvvetler en aza indirilmiş olur.

Şaft hizalama işleminde ise güç aktarımı yapan farklı makilara ait şaftların dönme eksenlerinin çakıştırılması amaçlanmaktadır. Kaplin ayarı konusunda detaylı bilgi için lütfen ilgili başlığı ziyaret ediniz.