ÜRÜNLER
Pro-Plan Ürünler

Türbinler gibi kaymalı yataklara sahip makinalarda elzem olarak kullanılan yatak göbeklerinin merkezlenmesi işlemi, doğrusallık ölçümleri içerisindeki özel bir uygulamadır.

 Yatak göbeklerinin merkezlenmesi ile şaft hizalama [kaplin ayarı) işlemleri son derece birbirini tamamlayan işlemler olup, aralarındaki ilişki, esas amacın sorunsuz güç aktarımı ve istenmeyen kuvvetlerin önlenmesi olduğu hatırlandığında şu şekildedir:

Yatak göbeklerinin merkezlenmesi sayesinde, yataklar üzerine oturan şaftların üzerine güç iletimi sırasında ek kuvvetler binmesinin önüne geçilir, böylece şaftların tarafsız eksenlerinin dönme eksenleriyle çakışması hali her daim korunmuş ve yataklara binen ek iç kuvvetler en aza indirilmiş olur.

Konu hakkında detaylı bilgi için UZMANLIK ALANLARIMIZ  başlığını ziyaret ediniz.